สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.149
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ 14/01/2562
วันที่หมดอายุ 13/01/2563
ที่อยู่ 589/49 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11
ถ.บางนา-ตราด หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ 0-2745-6294-7
โทรสาร 0-2745-6027
E-Mail bcc@buildercons.com , vichai_j@buildercons.com
Website www.builderconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 11
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร