สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.149
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2559
วันที่หมดอายุ :06/10/2560
ที่อยู่ :589/49 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11
:ถ.บางนา-ตราด หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10260
โทรศัพท์ :0-2745-6294-7
โทรสาร :0-2745-6027
E-Mail :bcc@buildercons.com , vichai_j@buildercons.com
Website : www.builderconsultants.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/10/2559
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร