สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.148
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ประสาทคอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2557
วันที่หมดอายุ :06/10/2558
ที่อยู่ :49/6 ถ.ประชาชื่น หมู่ 1
:ต.บางเขน อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2952-5105-8
โทรสาร :0-2952-5112
E-Mail :pc_consult2004@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/09/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร