สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.147
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2560
วันที่หมดอายุ :06/10/2561
ที่อยู่ :20/13 หมู่ที่ 6 ซ.ชินเขต 1/20 ถ.งามวงศ์วาน
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2955-5440-3
โทรสาร :0-2954-1856
E-Mail :eng.mcon@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร