สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.146
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2561
วันที่หมดอายุ :06/10/2562
ที่อยู่ :391 ถนนสุคนธสวัสดิ์
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2578-8230-4
โทรสาร :0-2578-8236
E-Mail :sigmahydro@yahoo.com
Website : www.sigmahydro.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร