สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.146
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ 07/10/2561
วันที่หมดอายุ 06/10/2562
ที่อยู่ 391 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2578-8230-4
โทรสาร 0-2578-8236
E-Mail sigmahydro@yahoo.com
Website www.sigmahydro.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร