สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.145
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พรีมา เทคมาร์ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :14/10/2560
วันที่หมดอายุ :13/10/2561
ที่อยู่ :148/3 ถ.พิชัย
:แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10300
โทรศัพท์ :0-2669-0521-2,08-1623-6237
โทรสาร :0-2669-0521
E-Mail :spwpcu@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร