สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.144
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี แอนด์ ซิกน่า จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2548
วันที่หมดอายุ :06/10/2549
ที่อยู่ :6/40-43 ซ.วัดกำแพง ถ.พิบูลสงคราม
:ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2582-1888
โทรสาร :0-2582-3197
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร