สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.143
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีลีแม็ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2561
วันที่หมดอายุ :06/10/2562
ที่อยู่ :3354/7 อาคารมโนรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2249-5937-9
โทรสาร :0-2671-6481
E-Mail :elemac99@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร