สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.143
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อีลีแม็ค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ 07/10/2561
วันที่หมดอายุ 06/10/2562
ที่อยู่ 3354/7 อาคารมโนรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2249-5937-9
โทรสาร 0-2671-6481
E-Mail elemac99@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 10
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร