สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.142
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซีด้า จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/09/2560
วันที่หมดอายุ :08/09/2561
ที่อยู่ :1051/3 ซ.เยาวราช ถ.สุขุมวิท 71
:แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2391-9501-4
โทรสาร :0-2381-2793
E-Mail :ceda@truemail.co.th
Website : www.ceda.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :13
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร