สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.142
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีด้า จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ 09/09/2561
วันที่หมดอายุ 08/09/2562
ที่อยู่ 1051/3 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 45 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2391-9501-4
โทรสาร 0-2381-2793
E-Mail ceda@truemail.co.th
Website www.ceda.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 14
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร