สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.141
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/09/2561
วันที่หมดอายุ :08/09/2562
ที่อยู่ :252/11 อาคาร สำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
:แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :02-695-4970-6
โทรสาร :02-693-3488
E-Mail :mail@sea-consult.co.th
Website : www.sea-consult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :17
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 15/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร