สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.141
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ 09/09/2561
วันที่หมดอายุ 08/09/2562
ที่อยู่ 252/11 อาคาร สำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320
โทรศัพท์ 02-695-4970-6
โทรสาร 02-693-3488
E-Mail mail@sea-consult.co.th
Website www.sea-consult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 17
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 15/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร