สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.14
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 3300/25-28 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2937-3456
โทรสาร 0-2937-3555
E-Mail acs@arunchaiseri.co.th
Website www.arunchaiseri.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 43
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร