สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.139
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/09/2548
วันที่หมดอายุ :08/09/2549
ที่อยู่ :65/66 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ทาวเวอร์บี
:ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10320
โทรศัพท์ :0-2643-8600
โทรสาร :0-2248-8559
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร