สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.138
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/09/2561
วันที่หมดอายุ :08/09/2562
ที่อยู่ :20 ซ.ลาดปลาเค้า 36 ถ.ลาดปลาเค้า หมู่ที่ 8
:แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2905-1341-3
โทรสาร :0-2940-3095
E-Mail :siam_tech@yahoo.com , siamtech@siamtech.co.th
Website : www.siamtech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร