สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.138
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ 09/09/2561
วันที่หมดอายุ 08/09/2562
ที่อยู่ 20 ซ.ลาดปลาเค้า 36 ถ.ลาดปลาเค้า หมู่ที่ 8
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2905-1341-3
โทรสาร 0-2940-3095
E-Mail siam_tech@yahoo.com , siamtech@siamtech.co.th
Website www.siamtech.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 23/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร