สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1180
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ภูฟ้า อินสเปคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/03/2560
วันที่เริ่มใช้ 13/03/2562
วันที่หมดอายุ 12/03/2563
ที่อยู่ 315/299 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ 038-252 425
โทรสาร 038-252 423
E-Mail pufah-inspection@hotmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร