สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1179
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/03/2560
วันที่เริ่มใช้ 13/03/2562
วันที่หมดอายุ 12/03/2563
ที่อยู่ 179/39-40 ถนนนาวงประชาพัฒนา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 02-1160991
โทรสาร 02-1160992
E-Mail admin@tecteam-thailand.com
Website www.tecteam-thailand
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร