สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.137
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ :09/07/2561
วันที่หมดอายุ :08/07/2562
ที่อยู่ :19 ซ.สวนสน 8 ถ.รามคำแหง
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2735-0801-3
โทรสาร :0-2-735-1941
E-Mail :headoffice@tndt.co.th
Website : www.tndt.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :12
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร