สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.137
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/09/2545
วันที่เริ่มใช้ 09/07/2561
วันที่หมดอายุ 08/07/2562
ที่อยู่ 19 ซ.สวนสน 8 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 0-2735-0801-3
โทรสาร 0-2-735-1941
E-Mail headoffice@tndt.co.th
Website www.tndt.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 12
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร