สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1175
ชื่อนิติบุคคล บริษัท สิงห์ดำ พี.ดี ซอยล์ เทสท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/02/2560
วันที่เริ่มใช้ 15/02/2562
วันที่หมดอายุ 14/02/2563
ที่อยู่ 135/2 ม.4 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 086-445-7579
โทรสาร
E-Mail frung_hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร