สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1174
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินโดจีน เสาเข็มเจาะ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/02/2560
วันที่เริ่มใช้ 14/02/2562
วันที่หมดอายุ 13/02/2563
ที่อยู่ 12/5 ถนนชยางกูร ก
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัด มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 042-613703 , 081-871-8556
โทรสาร 042-613-703
E-Mail Indochina_bp@hotmail.com
Website Facebook : บริษัท อินโดจีน เสาเข็มเจาะ จำกัด
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร