สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1173
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/02/2560
วันที่เริ่มใช้ 14/02/2562
วันที่หมดอายุ 13/02/2563
ที่อยู่ 1199 อาคารปียวรรณ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-617-0429,086-3739797
โทรสาร 02-6170-426
E-Mail sukjaihuang@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร