สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.136
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ 19/08/2561
วันที่หมดอายุ 18/08/2562
ที่อยู่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 6 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ 0-2251-8802, 0-2254-8382
โทรสาร 0-2253-7369
E-Mail pcbk@pcbk-world.com
Website www.pcbk-world.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร