สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1159
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 09/01/2562
วันที่หมดอายุ 08/01/2563
ที่อยู่ 6/33 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-537-8885
โทรสาร 02-537-8997
E-Mail sosengineering2008@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร