สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1164
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นเนอร์จีเนียส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 12/01/2562
วันที่หมดอายุ 11/01/2563
ที่อยู่ 226/167 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 02-960-0004
โทรสาร 02-960-0004 ต่อ 15
E-Mail chutimajts.eng@gmail.com
Website www.emcei.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร