สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.135
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แพลนโปร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2561
วันที่หมดอายุ :18/08/2562
ที่อยู่ :335 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 3
:ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11110
โทรศัพท์ :0-2571-2741-2,
โทรสาร :0-2920-9676
E-Mail :planpro2554@hotmail.co.th
Website : www.planpro.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร