สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.135
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แพลนโปร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ 19/08/2561
วันที่หมดอายุ 18/08/2562
ที่อยู่ 335 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย หมู่ที่ 3
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110
โทรศัพท์ 0-2571-2741-2,
โทรสาร 0-2920-9676
E-Mail planpro2554@hotmail.co.th
Website www.planpro.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร