สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1167
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอส เอช อี อี แอดไวเซอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 26/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 26/01/2562
วันที่หมดอายุ 25/01/2563
ที่อยู่ 66/8 หมู่ 6
ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13160
โทรศัพท์ 035-955-690 085-777-7180
โทรสาร 035-955-690
E-Mail shee.advisor@gmail.com
Website www.sheeadvisor.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 28/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร