สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1156
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 09/01/2562
วันที่หมดอายุ 08/01/2563
ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74000
โทรศัพท์ 02-686-7777
โทรสาร 02-686-7788
E-Mail asefa@asafa.co.th
Website www.asefa.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 64
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร