สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1155
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอช ทู โอ คอนซัลท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 28/02/2562
วันที่หมดอายุ 27/02/2563
ที่อยู่ 25/2 ซอยมิตรอนันต์
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02-668-378
โทรสาร 02-668-3869
E-Mail Kajwis@h2oconsults.com
Website www.h2oconsults.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 22/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร