สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1161
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ชลนวัต จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 10/01/2562
วันที่หมดอายุ 09/01/2563
ที่อยู่ 2521/53 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0 2955 9985
โทรสาร 0 2955 9985
E-Mail cholnawat@gmail.com
Website www.cholnawat.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร