สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1162
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 18/02/2562
วันที่หมดอายุ 17/02/2563
ที่อยู่ 20/12 หมู่ที่ 10
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 02-159-6275-7
โทรสาร 02-159-6280
E-Mail umiengineer@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร