สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1153
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 09/01/2562
วันที่หมดอายุ 08/01/2563
ที่อยู่ 25/16 หมู่ 1
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์ 021997208
โทรสาร 02-199-7209
E-Mail pmt2516@hotmail.com
Website www.pharma-fac.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร