สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1160
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เมกา อีโคโนโลยี
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 10/01/2562
วันที่หมดอายุ 09/01/2563
ที่อยู่ 555/139 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หมู่ 4
ต.หนองผึ่ง อ.สารภี
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50140
โทรศัพท์ 091-8148879
โทรสาร -
E-Mail vch.mee@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/02/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร