สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.134
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2561
วันที่หมดอายุ :18/08/2562
ที่อยู่ :88 ลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถ.ลาดพร้าว
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2933-5757-8
โทรสาร :0-2933-7676
E-Mail :tpfc2000@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :11
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 18/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร