สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1151
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอฟแอลสมาร์ทโซลูชั่นไลท์ติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 28/12/2559
วันที่เริ่มใช้ 28/12/2561
วันที่หมดอายุ 27/12/2562
ที่อยู่ 334/228 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 29 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 02-040-4309
โทรสาร 02-040-4309
E-Mail wichaismart@hotmail.com
Website www.flled.tarad.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/12/2561
สภาวิศวกร