สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1170
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทองทวีสินวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 02/02/2560
วันที่เริ่มใช้ 02/02/2561
วันที่หมดอายุ 01/02/2562
ที่อยู่ 281/17-18 ซอยสีลม 1 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 02-266-0556
โทรสาร 02-237-1085
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/06/2562
ใบรับเรื่องปีรายการจำนวนเงิน
621142782562ขอใบอนุญาตใหม่ นิติบุคคล (หลังหมดอายุ เกิน 60 วัน)10,000.00 (พิมพ์)
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร