สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.133
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2561
วันที่หมดอายุ :18/08/2562
ที่อยู่ :25 อาคารเค.เอส. ชั้นที่ 4 ซ.สาทร 9 ถ.สาทรใต้
:แขวงยานนาวา เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2676-5800-3
โทรสาร :0-2676-5804
E-Mail :pctcm@plan-consultants.com
Website : www.plan-consultants.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :40
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร