COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1140
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/12/2559
วันที่เริ่มใช้ 14/12/2561
วันที่หมดอายุ 13/12/2562
ที่อยู่ 157 อาคารศิริเลิศ ห้องเลขที่ 805 ชั้น ที่ 8 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์ 02-1015553
โทรสาร 02-1015554
E-Mail encareinnovation@gmail.com
Website www.encare-innovation.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/10/2562