สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1163
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 12/01/2562
วันที่หมดอายุ 11/01/2563
ที่อยู่ 68/9 ซ.พัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-101-6501
โทรสาร 02-101-6502
E-Mail Jumrus@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร