สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.132
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2560
วันที่หมดอายุ :18/08/2561
ที่อยู่ :18 อาคารศรีเจริญชัย ชั้นที่ 8 ถ.ติวานนท์
:ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11000
โทรศัพท์ :0-2968-9832-4
โทรสาร :0-2968-9835
E-Mail :powergrid@powgrid.com
Website : www.powgrid.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :23
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร