สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.132
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ 19/08/2561
วันที่หมดอายุ 18/08/2562
ที่อยู่ 18 อาคารศรีเจริญชัย ชั้นที่ 8 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0-2968-9832-4
โทรสาร 0-2968-9835
E-Mail powergrid@powgrid.com
Website www.powgrid.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 23
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร