สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1124
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มีคอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/10/2559
วันที่เริ่มใช้ 10/10/2560
วันที่หมดอายุ 09/10/2561
ที่อยู่ 93/20 อาคารฮอลลีวูดสตรีท ถนนพญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-656-6776
โทรสาร
E-Mail pongpat@medesign.co.th
Website www.medesign.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 0
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 30/08/2562
สภาวิศวกร