สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1152
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 06/01/2560
วันที่เริ่มใช้ 06/01/2562
วันที่หมดอายุ 05/01/2563
ที่อยู่ 998/160 อาคารบ้านอ่อนนุช ชั้น SP ซอยอ่อนนุช 30-32 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-742-1081-7
โทรสาร 02-742-0170
E-Mail utech@unitygroup.co.th
Website www.unitygroup.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร