สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.131
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บี ซี เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ 19/08/2561
วันที่หมดอายุ 18/08/2562
ที่อยู่ 1427 ซ.3/3 ทาวน์อินทาวน์ ถ.ศรีวรา
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 0-2530-9438
โทรสาร 0-2957-5584
E-Mail admin@bcmcoltd.com
Website www.bcm-consultantcoltd.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร