สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.131
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บี ซี เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2561
วันที่หมดอายุ :18/08/2562
ที่อยู่ :1427 ซ.3/3 ทาวน์อินทาวน์ ถ.ศรีวรา
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2530-9438
โทรสาร :0-2957-5584
E-Mail :admin@bcmcoltd.com
Website : www.bcm-consultantcoltd.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร