สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1131
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ออมี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/11/2559
วันที่เริ่มใช้ 11/11/2561
วันที่หมดอายุ 10/11/2562
ที่อยู่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0-2328-0801-3
โทรสาร 0-2328-0804
E-Mail teerawat@teragroup.co.th
Website www.teragroup.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/09/2561
สภาวิศวกร