สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.130
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ :19/08/2561
วันที่หมดอายุ :18/08/2562
ที่อยู่ :1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 15 ยูนิต 1502
:ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2343-8866
โทรสาร :0-2343-8867
E-Mail :info.th@wsp.com
Website : www.wsp.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :28
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร