สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.130
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/08/2545
วันที่เริ่มใช้ 19/08/2561
วันที่หมดอายุ 18/08/2562
ที่อยู่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 15 ยูนิต 1502
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเฆม เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8866
โทรสาร 0-2343-8867
E-Mail info.th@wsp.com
Website www.wsp.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 28
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 28/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร