สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.13
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :46/147 หมู่ที่ 4 ซอยสิริ (รามอินทรา 31) ถนนรามอินทรา
:แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2552-2373, 0-2552-7218
โทรสาร :02-552-4575
E-Mail :wdcg@wdcg.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :22
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร