สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.13
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 01/12/2561
วันที่หมดอายุ 30/11/2562
ที่อยู่ 46/147 หมู่ที่ 4 ซอยสิริ (รามอินทรา 31) ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 0-2552-2373, 0-2552-7218
โทรสาร 02-552-4575
E-Mail wdcg@wdcg.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 22
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 13/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร