สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1109
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/09/2559
วันที่เริ่มใช้ 29/06/2562
วันที่หมดอายุ 28/06/2563
ที่อยู่ 935/2 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 02-966-1655
โทรสาร 02-966-1655
E-Mail chusak@asgroupthai.com
Website www.asgexcellent.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร