สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1107
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บี เอ็น เอ็น ดีไซน์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/09/2559
วันที่เริ่มใช้ 12/09/2561
วันที่หมดอายุ 11/09/2562
ที่อยู่ 332/81 อาคารเดอะนิชคอนโดตากสิน ถนนอินทรพิทักษ์
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 081-636-3799
โทรสาร 02-811-3977
E-Mail bnn_design@yahoo.com
Website www.bnn-design.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/10/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร