สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.129
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ :08/07/2560
วันที่หมดอายุ :07/07/2561
ที่อยู่ :152 ถ.นวลจันทร์
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2363-7720-1
โทรสาร :02-509-9071
E-Mail :navac@team.co.th
Website : www.team.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร