สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.129
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ 07/12/2561
วันที่หมดอายุ 06/12/2562
ที่อยู่ 152 ถ.นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2363-7720-1
โทรสาร 02-509-9071
E-Mail navac@team.co.th
Website www.team.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร