สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.128
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ :08/07/2561
วันที่หมดอายุ :07/07/2562
ที่อยู่ :122/7 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
:แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2681-6669
โทรสาร :0-2681-6662
E-Mail :wipawan@proentech.com
Website : www.proentech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :15
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร