สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.128
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ 08/07/2561
วันที่หมดอายุ 07/07/2562
ที่อยู่ 122/7 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2681-6669
โทรสาร 0-2681-6662
E-Mail wipawan@proentech.com
Website www.proentech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 15
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร