สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.127
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส เอ็น บี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ :08/07/2561
วันที่หมดอายุ :07/07/2562
ที่อยู่ :28-30 ซอยหมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ ถ.ลาดพร้าว
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2933-9878, 0-2933-7160
โทรสาร :0-2539-9240
E-Mail :snb_cons@truemail.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร