สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.126
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี ยู แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ :08/07/2561
วันที่หมดอายุ :07/07/2562
ที่อยู่ :21/161 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2938-5006-9
โทรสาร :0-2513-9015
E-Mail :puasso_2013@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร