สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.125
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ :22/08/2561
วันที่หมดอายุ :21/08/2562
ที่อยู่ :1/814 ซ.60 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 17
:ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12130
โทรศัพท์ :0-2532-3623-33
โทรสาร :0-2532-3566
E-Mail :admin@idex.co.th
Website : www.index.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :43
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร