สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.125
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 08/07/2545
วันที่เริ่มใช้ 22/08/2561
วันที่หมดอายุ 21/08/2562
ที่อยู่ 1/814 ซ.60 ถ.พหลโยธิน หมู่ที่ 17
ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์ 0-2532-3623-33
โทรสาร 0-2532-3566
E-Mail admin@idex.co.th
Website www.index.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 43
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร