สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.124
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/06/2545
วันที่เริ่มใช้ :10/06/2561
วันที่หมดอายุ :09/06/2562
ที่อยู่ :111/83 ถนนนครสวรรค์
:แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10100
โทรศัพท์ :0-2282-3995,0-2281-9431
โทรสาร :0-2281-9434,0-2629-8936
E-Mail :mvs_consultants@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร